TOP-TURN II

TOP-TURN II
  • 改進和增強功能
  • 高速“Σ GH裝載機裝
  • 主體結構已審查,以簡化定制,加入了最新的的高松裝載機系統和磨削單元
   產品規格
 项目 單位 TOP-TURNn
A規格 B規格
 夾頭尺吋 inch 6 8
 主軸軸承內
 徑
mm φ75 φ80
 主軸轉速 min-1 Max6.000 Max4.500
 刀架形状   排刀式
 最大行程 mm X:300 Z:300
 快進速度 m/min X:12 Z:18
 主軸馬達 kW AC7.5/5.5
 長 X 寬 mm 1,920X1,510
 控製裝置   TAKAMAZ &
FANUC Oi-TD